Ledningsgrupp

John Strand, vd Merresor
john.strand@merresor.se

Susanne Lindén, Chief Business Controller, Merresor
susanne.linden@merresor.se

Camilla Tienso, marknadschef Merresor
camilla.tienso@merresor.se

Sofi Gunnarsson, HR-chef Merresor
sofi.gunnarsson@merresor.se

Zakaria Abna-Aissa, affärschef Flygbussarna Öst/Båtbussarna/Flygbussarna Charter
zakaria.abna-aissa@flygbussarna.se

Mikael Skoglund, affärschef Flygbussarna Väst
mikael.skoglund@flygbussarna.se

Christian Monstein, teknisk chef system, Transdev
christian.monstein@transdev.se

Christer Litzell, affärschef utvecklingsprojekt
christer.litzell@flygbussarna.se

Carl-Adam Holmberg, affärschef Snälltåget
carl-adam.holmberg@snalltaget.se