Ledningsgrupp

John Strand, vd Merresor
john.strand@merresor.se

Susanne Lindén, Chief Business Controller Merresor
susanne.linden@merresor.se

Camilla Tienso, marknadschef Merresor
camilla.tienso@merresor.se

Sofi Gunnarsson, HR-chef Merresor
sofi.gunnarsson@merresor.se

Zakaria Abna-Aissa, affärschef Flygbussarna Öst/Väst/Båtbussarna/Flygbussarna Charter
zakaria.abna-aissa@flygbussarna.se

Mikael Skoglund, affärsutvecklingschef
mikael.skoglund@flygbussarna.se

Björn Grane, affärschef Bussakuten
bjorn.grane@flygbussarna.se 

Carl-Adam Holmberg, affärschef Snälltåget
carl-adam.holmberg@snalltaget.se